Agricultură sustenabilă

Sustenabilitate

Ne propunem să asigurăm o producție durabilă și rentabilă, cu obiectivul pe termen lung de a produce cea mai mare cantitate posibilă de bunuri consistente de înaltă calitate, cu cât mai puțină amprentă de carbon și impact asupra mediului. Acest lucru este obținut prin reducerea emisiilor de CO2 utilizând în principal agricultura fără cultivare, utilizarea redusă a substanțelor chimice și îngrășăminte, tehnologie de ultimă oră și sisteme IT.

Îmbunătățirea conținutului de humus al solului

Păstrăm și îmbunătățim conținutul de humus al solului pentru a spori capacitatea solului de a stoca apă în timpul anotimpurilor secetoase și nutriția în timpul ploilor abundente. De asemenea, un conținut mai mare de humus în sol îmbunătățește habitatul râmelor și, prin urmare, oferă un mediu mai favorabil creșterii rădăcinilor plantelor.

Însămânțare fără cultivare

Folosim însămânțare fără cultivare și culturi de acoperire în măsura în care este posibil pentru a reduce emisiile de CO2 și pentru a asigura astfel conservarea conținutului de humus din sol. Însămânțarea fără cultivare reduce, de asemenea, perturbarea condițiilor de viață pentru râme și, prin urmare, crește numărul de râme. În plus, acest lucru reduce la minimum consumul de combustibil și alte costuri pe tona de cereale produsă.

Culturi rezistente la vreme

Ne concentrăm pe cultivarea culturilor cu un sezon de creștere lung și, prin urmare, pe sisteme de rădăcini mai mari, deoarece acest lucru minimizează riscurile legate de condițiile meteorologice extreme, inclusiv perioadele de secetă.